Disclaimer Constance ten Hagen Webdesign

 

Disclaimer voor constancetenhagenwebdesign.nl

 

De website van Constance ten Hagen Webdesign (hierna genoemd CtHW)
(Kamer van Koophandel:71241396) is uitsluitend bedoeld als serviceverlening en ter algemene informatie. Indien er sprake is van enig uitleg of advies op de website, heeft dit een algemeen karakter en is de uitleg of het advies niet gericht op een specifieke situatie of probleem. Hoewel de informatie op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en CtHW streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kan Constance ten Hagen Webdesign geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft.

Bezoekers van de website van CtHW kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. CtHW aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door CtHW op de website gepubliceerde informatie.

Hoewel CtHW ernaar streeft dat haar website continu toegankelijk is, kan CtHW geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat haar website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij CtHW. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze meterialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van CtHW, behoudens en slechts voor zoer anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Foto’s die ik niet zelf gemaakt heb, zijn rechtenvrije afbeeldingen die ik haal van pixaby.com of unsplash.com
Het Google Maps Kaartje komt van Google.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van Constance ten Hagen Webdesign wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde.

Geverifieerd door MonsterInsights